मुख्यमन्त्री नियुक्त

ताजा
लुम्बिनी प्रदेशमा डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त