आन्तरिक तर्फ इतिहासकै ठूलो क्षति

ताजा
पोखरामा विमान दुर्घटना,आन्तरिक तर्फ इतिहासकै ठूलो क्षति